Een verslag over Goeree-Overflakkee, Nijmegen en Zwolle

Het STJ-project is in drie samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Omdat in de handreiking de regionale bevindingen niet meer als zodanig herkenbaar zijn, heeft STJ voor elk samenwerkingsverband en voor de bij het onderzoek betrokken professionals, managers, jongeren en ouders een verslag gemaakt. Deze verslagen vindt u hier: